ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОГО КОНСАЛТИНГУ ТА АУДИТУ
CENTER FOR ENVIRONMENTAL CONSULTING AND AUDITING
Головна    Наша діяльність    Конференції і семінари    Про нас    [UA]/[ENG]

           Центр екологічного консалтингу та аудиту (Центр ЕКА) є першою в Україні компанією, яка надає широкий спектр послуг в сфері охорони навколишнього природного середовища у відповідності з міжнародними стандартами і вимогами.

           Будучи заснованою в березні 2005 року, компанія отримала визнання і налагодила партнерство з великою кількістю національних і міжнародних агенцій і компаній.

           У співпраці і за сприяння Міністерства промислової політики України, Центр ЕКА став організатором серії тренінгів з екологічного аудиту для представників 40 найбільших підприємств України. Менш ніж за один рік Центром було проведено екологічні аудити (фаза 1 і 2 приватизаційного аудиту) в 9 областях України на замовлення клієнтів з Фінляндії, Великобританії, Росії, Польщі, Голландії, Угорщини, Німеччини та США.

 

           Консультаційні послуги включають розробку екологічної політики і заяв, підготовку стратегічних та аналітичних документів, концепцій, програм і звітів, розробку і впровадження екологічних проектів за сприяння OECD, SEPA, OSCE, UNEP. Зокрема працівниками компанії було опрацьовано Методологію для проведення екологічного аудиту в Україні (2005) і Оглядового звіту про діяльність Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (2006).     

Головною метою створення Центру є:

  • Налагодження співпраці та надання послуг державним, науковим, громадським та приватними організаціями на національному та міжнародному рівнях;

  • Надання технічної, інформаційної та методологічної допомоги з метою підтримки прийняття ефективних управлінських рішень урядовими структурами, громадськими та бізнесовими організаціями для реалізації екологічних програм та оптимізації діяльності;

  • інтеграція сучасних інформаційних технологій, дистанційного зондування та геоінформаційних систем (ГІС) з метою забезпечення науково-обґрунтованого, об'єктивного аналізу, якісних рекомендацій та інноваційних рішень в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування;

Наши Партнери

       Центр ЕКА співпрацює з такими відомими організаціями як:

       Global Decisions Inc, USA

       ETR-Consult- Germany Consult

       Державний екологічний інститут Мінприроди України

       Компанія ІЛС – Україна

       Компанія ЕCОММ  

 

НОВИНИ

ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В РОСІЇ І УКРАЇНІ (2011)

Вивчення питань поводження з промисловими і твердими побутовими відходами в Росії і Україні було започатковано Міжнародною фінансовою Корпорацією (МФК) в рамках Програми Чистого Виробництва в Росії і Україні. Програма фокусується на секторах економіки і проектах, які МФК Програма Чистого Виробництва вважає найбільш перспективними для інвестицій.

Центр екологічного консалтингу та аудиту –ЦЕКА, (Україна) у співпраці з компаніями Екорем (Бельгія) і Екосистема (РФ) виграли тендер МФК для виконання даного дослідження.

Виконання даного дослідження передбачає реалізацію наступних завдань:

  • ідентифікація основних потоків відходів в Росії і Україні;

  • оцінка потенціалу для попередження утворення відходів і їх ефективної утилізації, визначення технологій і економічної доцільності;

  • формулювання рекомендації щодо розробки політики для реалізації ідентифікованого потенціалу, стимулювання ринку для операторів в сфері поводження з відходами і впровадження відповідних практик з сталого управління відходами.

Контактна інформація
   (+38050) 330-80-70
           (+38098) 108-82-41
 volosko_demkiv@ukr.net