ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОГО КОНСАЛТИНГУ ТА АУДИТУ
CENTER FOR ENVIRONMENTAL CONSULTING AND AUDITING
Головна    Наша діяльність    Конференції і семінари    Про нас    [UA]/[ENG]

Конференції і семінари 

 

Регіональний семінар з питань екологічної інформаційної співпраці  

для країн Східної Європи і Кавказу


Київ, Україна, 3-5 листопада 2009

        Регіональний семінар з питань екологічної інформаційної співпраці для країн Східної Європи і Кавказу, ініційований Департаментом раннього попередження і оцінки, Регіональним офісом ЮНЕП в Європі і проведений за сприяння Центру екологічного консалтингу та аудиту 3-5 листопада 2009р. в Києві. В семінарі взяло участь двадцять сім представників Міністерств охорони навколишнього середовища, університетів, урядових і неурядових організацій та центрів співпраці з ЮНЕП з Грузії, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Росії, Польщі та України.

        Основним завданням семінару стало обговорення шляхів зміцнення екологічної співпраці в регіоні через оптимізацію моніторингу, обмін інформацією між ключовими національними інституціями, що, в свою чергу, сприятиме опрацюванню регіональних екологічних оціночних звітів з питань виявлення і попередження екологічних загроз і тенденцій. Під час семінару учасники обговорили перспективи включення країн регіону в опрацювання глобальних/ регіональних оціночних звітів, таких як ГЕО-5, Екологія і безпека, документи для конференції Довкілля для Європи в Астані.

 


UNECE WGE MA kyiv dewa nov 09 IEA Overview at REIN Kyiv GEO5 and Astana at REIN Kyiv EEA_Eastern cooperation SEBI 2010 Early Warning at REIN Kyiv 

Оглядовий звіт про діяльність Державного фонду 

охорони навколишнього природного середовища України

         26 червня 2006 у Києві було організовано семінар для обговорення Оглядового звіту про діяльність Державного фонду охорони навколишнього природного середовища підготовленого під керівництвом Міністерства охорони навколишнього природного середовища і за сприяння ОЕСР.

         Основним завданням Огляду було проведення незалежної і об’єктивної оцінки усіх важливих аспектів адміністрування і управління  Державним фондом охорони навколишнього природного середовища України на відповідність з  найкращими міжнародними практиками, які наведено в OEСР Найкращі практики управління екологічними видатками. В огляді зазначено сильні і слабкі  сторони діяльності Державного фонду і запропоновано План реформування для покращення ефективності роботи Державного фонду і системи екологічних фондів в Україні. Огляд також спрямовано на підтримку українського уряду в його зусиллях щодо покращення управління системою державного екологічного фінансування у контексті найкращих міжнародних практик.

 Семінар було спрямовано на вирішення наступних завдань:

 1. Обговорення і узгодження  основних положень і рекомендацій зазначені в аналізі;

 2. Обговорити і узгодити  наступні кроки щодо оптимізації діяльності системи фондів в Україні.

        Результати роботи над Оглядовим звітом  будуть представлені під час наступної зустрічі Співпраці з Екологічного фінансування СЄКЦА (в лютому 2007). Крім того, уроки вивчені під час виконання цієї роботи будуть включені в звіт щодо оцінки прогресу з реалізації Екологічної стратегії СЄКЦА, що була схвалена під час конференції Міністрів «Довкілля для Європи».

 

Cемінар з питань теплопостачання, енергозбереження і перспектив 

впровадження положень Кіотського протоколу та Зеленої інвестиційної Схеми в Україні

        8 червня 2006  за ініціативи Vertis Environmental Finance було проведено семінар для менеджерів енергетичного сектору на тему “Схема зелених інвестицій в Україні»

Під час семінару було обговорено наступні питання:

§         Україна і Кіотський протокол

§         Концепція озелененняі Зелена Інвестиційна Схема

§         Проект «Торгівля одиницями встановленої кількості емісій і можливості  Зеленої Інвестиційної Схеми для України» і роль приватного бізнесу в ньому

      Окрім цього, було проведено аналіз проектів, впровадження яких було б доцільним  в рамках Зеленої Інвестиційної Схеми,   причини труднощів  щодо їх фінансування, сформульовано пропозиції щодо покращення умов для інвестицій, з’ясовано  погляди щодо найефективніших заходів у впровадженні Торгівлі одиницями встановленої кількості емісій і можливості  запровадження Зеленої Інвестиційної Схеми для України.

 

 

 "Ключові аспекти створення екологічної системи управління на підприємстві, 

проведення екологічного аудиту і сертифікації"

З 22 по 24 лютого 2006 року за ініціативою та у співпраці Центр екологічного консалтингу та аудиту і Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку – Україна, за сприяння Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Міністерства промислової політики України провели семінар  на тему: "Ключові аспекти створення екологічної системи управління на підприємстві, проведення екологічного аудиту і сертифікації". 

   

 

В семінарі прииняли участь начальники відділів охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки, головні спеціалісти з екології таких підприємств як: ВАТ "Одеський припортовий завод", ВАТ "Рівне АЗОТ", ВАТ "Концерн Стірол", ВАТ " Нікопольський завод феросплавів", Северодонецьке ЗАТ "Об'єднання АЗОТ", ВАТ "Південий ГЗК", ВАТ "Сумихімпром", Алчевський металургійний комбінат та інші.

На семінарі з доповідями виступили представники Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, провідні фахівці Центру екологічного консалтингу та аудиту, компанії "Тебодін - Україна", компанії "SJS - Україна".

 

 

               

На семінарі були розглянуті такі важливі питання як:

 • Екологічний стан підприємств металургійної і хімічної промисловості та шляхи його покращення.

 • Стан нормативно-правової бази стосовно діяльності об’єктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку та  щодо  поводження з небезпечними відходами;

 • Підходи до питань проведення екологічного аудиту. Методика підготовки, проведення та звітування;

 • Головні засади економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності в Україні;

 • Досвід створення системи та аудит екологічного управління на підприємствах України;

 • Досвід впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах.

 

“Основні аспекти впливу військових полігонів на довкілля і життєдіяльність населення”

Міністерством оборони України спільно з Центром екологічного консалтингу та аудиту 17-18 листопада цього року у приміщенні Будинку офіцерів Збройних Сил України був проведений семінар за темою  “Основні аспекти впливу військових полігонів на довкілля і життєдіяльність населення” До участі у семінарі були запрошені представникио  фісу координатора проектів ОБСЄ в Україні, офісу зв’язків з НАТО, інформаційного центру НАТО, провідні фахівців у галузі екологічної безпеки військової діяльності Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки Збройних Сил України, представників Міністерства охорони природи України, Міністерства фінансів України, Держкомзему України, Львівського обласного управління охорони здоров’я, Українського товариства охорони птахів, фахівців природного заповіднику “Розточчя”, Яворівської районної Держадміністрації, командування Яворівського військового полігону, представників громадськості та журналістів.

Під час проведення семінару була обговорена актуальна для Збройних Сил України проблема забезпечення екологічно безпечної діяльності на Яворівському полігоні, як об’єкті міжнародного значення. 

                                                          

 

 

“Міжнародні підходи у вирішенні актуальних питань екологічного аудиту і менеджменту”.

27 вересня 2005 р  за ініціативою та у співпраці Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Центру екологічного консалтингу та аудиту і Державного Інституту екології Мінприроди України було проведено семінар  на тему: “Міжнародні підходи у вирішенні актуальних питань екологічного аудиту і менеджменту”. Даний семінар було проведено на виконання  Закону України N 1862-IV “Про екологічний аудит” від 24 червня 2004 року, зокрема, Статті 27 Міжнародне співробітництво в галузі екологічного аудиту. 

На семінарі  виступив з презентацією п. Девід Нельсон (США), Директор Міжнародної асоціації аудиторів, президент компанії Global Decisions Inc., розробник міжнародних стандартів приватизаційного/інвестиційного екологічного аудиту. Учасники семінару, представники Міністерств, державних  установ та  приватних  організацій дістали можливість ознайомитись з новітніми міжнародними тенденціями у сфері екологічного аудиту, обговорити актуальні для України завдання  у зв’язку з реалізацією Закону “Про екологічний аудит”, а також у контексті приватизації і зміни форми власності підприємств.    

                                          

Серед обговорених питань, увагу часників семінару привернули наступні:

 • Рушійні сили екологічного аудиту і менеджменту
 • Міжнародні законодавчі ініціативи і угоди. Міжнародні фінансові інституції
 • Екологічні стандарти і іноземні інвестиції
 • Екологічні аспекти у діяльності багатонаціональних корпорацій
 • Ключові аспекти проведення приватизаційного/інвестиційного аудиту

Було відзначено необхідність забезпечення якості проведення екологічних аудитів на рівні міжнародних стандартів і вимог, важливість обміну досвіду з міжнародними аудиторами через комунікацію з спілками аудиторів  і під час спільного проведення  екологічних аудитів.