ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОГО КОНСАЛТИНГУ ТА АУДИТУ
CENTER FOR ENVIRONMENTAL CONSULTING AND AUDITING
Головна    Наша діяльність    Конференції і семінари    Про нас    [UA]/[ENG]

     Центр екологічного консалтингу та аудиту (Центр ЕКА) – перша в Україні компанія, що надає широкий спектр послуг в сфері екології, на рівні міжнародних стандартів і вимог.

      Центр ЕКА спеціалізується на наданні  технічної, інформаційної та практичної допомоги в сфері охорони навколишнього середовища  інвесторам, підприємствам, державним, громадським та бізнесовим компаніям і організаціям в Україні та за її межами для прийняття ефективних управлінських рішень, реалізації екологічних програм та оптимізації  природоохоронної діяльності.


     Центр включено до Реєстру екологічних аудиторських компаній України і інших країн.

 

 

Персонал Центру складають спеціалісти міжнародного рівня з питань екології та екологічного аудиту, енергетики, дистанційного зондування, ГІС технологій, математичного моделювання, освіти. Співробітники Центру мають сертифікати екологічних аудиторів вітчизняного та зарубіжного зразків.

Основні напрямки діяльності:


  Аудити з питань екології, охорони праці і охорони здоровя

 • Оціночні аудити

 • Дотримання вимог національного законодавства, стандартів ЄБРР і Світового Банку

 • Оцінка забрудненості територій і грунтових вод

 • Аудит окремих аспектів (відходи, повітря, вода, ґрунти)

 • Аудит екологічної системи управління

 • Організація тренінгів з питань підготовки і проведення аудитів на підприємстві


  Консалтинг

 • Підготовка стратегічних та аналітичних документів, концепцій, програм, аналітичних звітів

 • Розробка звітів соціальної відповідальності

 • Pозробка екологічної політики, оцінка екологічних ризиків і планів екологічного управління на підприємстві

 • Аналіз екологічного законодавства і розробка баз даних екологічної інформації

 • Аналіз національного екологічного законодавства на його відповідність Директивам ЄС

 • Розробка, інформаційний супровід та впровадження екологічних проектів

 • Організація і проведення тренінгів, семінарів, громадських обговорень

 • Освітньо –просвітницька діяльність в сфері екології та раціонального природокористування.


  Послуги в галузі геоінформаційних технологій та дистанційного зондування Землі

 • Розробка та впровадження ГІС проектів в галузі природоохорони та раціонального природокористування

 • Обробка, класифікація, дешифрування та інтерпретація даних ДЗЗ для вирішення природоохоронних та природоресурсних завдань